Klimontów

  • Kościół pokolegiacki św. Józefa
    Kościół i klasztor Dominikanów

    W 1604 r, Jan Zbigniew Ossoliński, kasztelan małogoski i żarnowski, na mocy przywileju królewskiego założył na gruntach wsi Ramułtowice miasto Klimontów. Klimontów stał się ośrodkiem rynku lokalnego, wchodząc jednocześnie w skład dóbr rodu Ossolińskich. W zachowanym układzie przestrzennym, na uwagę zasługuje kilka cennych zabytków architektury.

Located in: Zabytki w okolicy