Zabytki Sandomierza

 • Kościół św. Pawła - parafia Św. Pawła założona została w 1226 r. przez Biskupa Krakowskiego Iwona Odrowąża. Powstał dla celów parafialnych w osadzie wczesnomiejskiej po zajęciu przez dominikanów dotychczasowej parafii św. Jakuba. Obecny kościół w miejscu pierwotnego, drewnianego wzniesiono w XV w., w zrębie gotycki, został znacznie powiększony w XVII w., zwraca uwagę wyposażeniem, pochodzącym z lat ok. połowy XVII w. i sztukateriami na sklepieniach oraz złoceniami. W XVIII w. do świątyni dobudowano od strony południowej kaplicę św. Barbary, ...(więcej)

 • bezpłatnie

 • Pobenedyktyński kompleks klasztorny z kościołem św. Michała, obecnie siedziba Wyższego Seminarium Duchownego, ul. Żeromskiego 6. Zajmuje znaczą powierzchnię Wzgórza Zawichojskiego. Konwent zakonny benedyktynek został sprowadzony w 1613 r. przez Elżbietę Sieniawską, a szereg budynków w stylu barokowym zostało wzniesionych na przestrzeni kilkudziesięciu lat XVII wieku. Kościół jest jednonawowy nakryty sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi podtrzymywanymi przez zdwojone, jońskie pilastry. W wyposażeniu zwracają uwagę: ambona w formie wyrastającego ...(więcej)

 • Cena wstępu: 3 zł/os.

 • Zapraszamy do zwiedzania biblioteki po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty
  pod numerami telefonów: 15 833 26 22, kom. 663 985 618, a także za pośrednictwem
  poczty elektronicznej: biblioteka@bdsandomierz.pl

 •  

  Kościół św. Ducha - wraz z przyległymi budynkami dawnego szpitala tworzył zespół klasztorny prowadzony przez zakon szpitalników zwany Duchakami. Pierwotny drewniany zespół wzniesiony z fundacji kasztelana krakowskiego Żegoty w 1303 r., spłonął w czasie najazdu Litwinów w 1349 r. Odbudowany został w końcu XIV w. Kościół św. Ducha - gotycki - pierwotnie należał do grupy kościołów pseudodwunawowych. Nawa nakryta była sklepieniami trójdzielno-gwiaździstymi, wspartymi na środkowym filarze. Obecne sklepienie pochodzi z XVIII w. W K ...(więcej)

 • bezpłatnie

 •  

  Collegium Gostomianum - jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce. Zachowało się "szkolne" skrzydło dawnego kolegium jezuitów fundowanego w 1602 r. przez wojewodę poznańskiego i starostę sandomierskiego Hieronima Gostomskiego. Zespół wznoszony był w latach 1604 - 1615 przez budowniczego jezuickiego Michała Hintza. Niszczony pożarami w 1656 i 1813 r. W ciągu II połowy XIX w. rozebrano skrzydło południowe oraz kościół św. Piotra (wzmiankowany od 1166 r.) stojący na środku dziedzińca. Sześciokondygnacyjny obiekt zachował ...(więcej)

 • Spichlerz. Wzniesiony w 1696 r. dla kolegiaty sandomierskiej jest jedynym ocalałym świadkiem przeszłości Sandomierza jako portu na rzece Wiśle. Zbudowany przy pierwotnym korycie Wisły, obecnie oddzielony od rzeki nasypem Alei Jana Pawła II.

   

   

 • Wzmiankowana w źródłach historycznych od 1569 r., leży przy wschodnim skraju Wzgórza Miejskiego. Gmina żydowska funkcjonowała w Sandomierzu od XIII w. W 1367 r. Żydzi sandomierscy wraz z krakowskim Kazimierzem, otrzymali od Kazimierza Wielkiego przywilej królewski, gwarantujący im specjalną opiekę monarchy. Do położonej w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej synagogi przylega od strony północnej budynek kahału dobudowany w XVIII w., obecnie pomieszczenia te zajmuje Archiwum Państwowe. Synagoga przykryta jest charakterystycznym łamanym dachem ...(więcej)

 • Jedyna zachowana furta w murach miejskich, przy ulicy Zamkowej. Nazwa pochodzi od charakterystycznego kształtu otworu w odsłoniętej części muru, z fragmentem krenelażu i ganku dawniej służącego dla ułatwienia obrony miasta. Nazywana też Furtą Dominikańską, gdyż umożliwiała schronienie za murami miasta dominikanom ze Wzgórza Świętojakubskiego.

   

 • Główny plac miasta. Usytuowany w centrum  wzgórza, opadający w kierunku wschodnim na planie czworoboku o wymiarach 100 x 120 m. W XVI w. wokół rynku biegły podcienia, do dziś zachowane jedynie w kamienicach Oleśnickich i "Pod Ciżemką". Centralny punkt Rynku zajmuje Ratusz, obok którego znajduje się zadaszona studnia oraz ...(więcej)