Kemping "Browarny"

, Żwirki i Wigury 1
27-600 Sandomierz
tel.: (015 8323050, 015 8332703, 0604403869

strona internetowa