Władze Oddziału:

Zarząd Oddziału

Prezes Z. O.: - Marek Juszczyk

Wiceprezes: - Joanna Jakóbczyk

Sekretarz: - Marzena Martyńska

Skarbnik: - Andrzej Lewicki

Członek Z.O.: - Marzena Kaczor

- Alicja Adamczyk

 - Andrzej Cebula

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

Prezes O.K.R.: - Andrzej Krzesimowski

Wiceprezes: - Targowska Danuta

Członek O.K.R.: - Senderowski Jacek

- Śnieżyńska - Rożek Alicja

- Chorab Małgorzata

 

Oddziałowy Sąd Koleżeński:

Prezes O.S.K.: - Dziura Piotr

Wiceprezes: - Królikowska Dorota

Członek O.S.K.: - Migalski Sławomir

- Sieroń Joanna

- Czerwińska Teresa