Zabytki Sandomierza

 • Brama Opatowska - gotycka brama wjazdowa do miasta wzniesiona w XIV w. z fundacji króla Kazimierza Wielkiego. W systemie gotyckich murów obronnych miasta były 4 bramy - Opatowska i nie zachowane - Zawichojska, Lubelska i Krakowska oraz dwie furty, z których zachowała się Dominikańska zwana "Igielnym Uchem", a także 21 baszt obronnych. Razem z murami miejskimi (ocalałymi m.in. przy ul.Żydowskiej) stan ...(więcej)

 • bilet normalny 4zł
  bilet ulgowy 3zł
 • od 1 maja do 30 września 9.00-18.00
  październik 9.00-17.00
  od listopada do 30 kwietnia poniedziałek- piątek klucz  dostępny w biurze PTTK - w godz.9.30-14.30 , ul. Rynek 12; tel.15/8322305 ;
  sobota- niedziela 10.00-15.00 lub klucz dostępny w biurze Podziemnej Trasy Turystycznej ul.Oleśnickich , tel.15/8323088
 • Bogate miasta, zamożne mieszczaństwo, miało możliwość budowy wspaniałych domów mieszkalnych, kościołów, wznoszenia murów obronnych i innych budowli dla potrzeb miasta. W dawnych wiekach zamożność taką dawał rozległy handel, dobrze zorganizowane cechowe rzemiosło. Średniowieczny Sandomierz leżał na szlakach handlowych, posiadał przywilej składu. Miasto było zasobne i mimo najazdu ludów ze wschodu, pożarów i innych klęsk, zawsze się odbudowywało. Kupcy sandomierscy zajmowali się handlem, sprowadzali towary z różnych stron, dostarczali je równ ...(więcej)

 • normalny 6zł
  ulgowy 5zł
  Bilet grupowy tylko dla zorganizowanych grup szkolnych powyżej 20 osób 5zł/os
  przewodnik po Trasie dla grup bez przewodnika miejskiego 20.00zł
  dodatkowe atrakcje: grzane wino lub piwo, duch, kat , wybijanie monet cena do uzgodnienia
 • w sezonie codziennie 10.00 do 18.00
  poza sezonem 10.00 do 17.00
  nieczynna 1 stycznia, pierwszego dnia Wielkanocy, 1 listopada, 25 grudnia
  Istnieje możliwość otwarcia trasy w dowolnym dniu i czasie, po uprzednim zgłoszeniu.
  pttk@pttk-sandomierz.pl lub telefonicznie +48 (15) 8323088 (tel. bezpośrednio na trasę);
  (15) 8322305 ( biuro PTTK)
 • Ratusz. Pierwotny gotycki ratusz wzniesiono wkrótce po najeździe Litwinów w 1349 r. Był on budowlą na planie kwadratu zwieńczoną wysoką ośmioboczną wieżą. Część południowa ratusza pochodzi z tego okresu. W XVI w. został rozbudowany w formę wydłużonego prostokąta i zwieńczony attyką ze sterczynami. Barokową wieżę z zegarem miejskim dobudowano w wieku XVII. W pomieszczeniach parteru mieści się oddział Muzeum Okręgowego (w zbiorach m.in. słynne Szachy Sandomierskie z XII w.), w piwnicach klub "Lapidarium" Sandomierskiego Stowarzyszenia Kultura ...(więcej)

 • ulgowy 4zł
  normalny 5zł
 • brak danych

 • Zamek. Na Wzgórzu Zamkowym od momentu włączenia ziemi sandomierskiej do państwa Mieszka I mieścił się ośrodek władzy administracyjnej i państwowej. Gród sandomierski był siedzibą komesa prowincji, kasztelana, wojewody i starosty sandomierskiego. Pełnił funkcję stolicy księstwa sandomierskiego przez 182 lata, a po zjednoczeniu kraju przez Władysława Łokietka do rozbiorów był rezydencją polskich władców. Zamek wzniesiony w miejscu pierwotnej warowni istniejącej od X wieku. Obiekt murowany wznoszony z fundacji królewskiej od wieku XIV, w 1525 ...(więcej)

 • Muzeum w Zamku
   normalny 8zł
   ulgowy 6zł
 • w sezonie 9.00-17.00 
  po sezonie 9.00-16.00
  sobota 9.00-15.00
  niedziele 10.00-15.00
 • Dom Długosza - dawna mansjonaria wzniesiona w 1476 r. z fundacji Jana Długosza i przekazana księżom ze Zgromadzenia Mansjonarzy, sprawującym służbę bożą w kolegiacie. Obiekt dwuipółtraktowy z obszerną sienią, do której wprowadzają dwa późnogotyckie portale. Od południa, nad wejściem tablica fundacyjna z herbem "Wieniawa" Jana Długosza. W XVI w. budynek zwieńczono attyką. W latach 1934-1936 został on wyremontowany i regotycyzowany. Od 1937 r. mieści zbiory Muzeum Diecezjalnego. Autorem ekspozycji muzealnej był Karol Estraycher. Do najciekaws ...(więcej)

 • Muzeum Diecezjalne;
  normalny 6zł
  ulgowy 3zł
 • brak danych

 • Katedra p.w. Narodzenia Marii Panny i bł. Wincentego Kadłubka. - wzniesiona w miejscu pierwotnej romańskiej kolegiaty wybudowanej z ciosów piaskowca, wzmiankowanej od 1148 r., fundowanej przez Kazimierza Sprawiedliwego w 1191 r. Przy niej funkcję prepozyta pełnił kronikarz i późniejszy biskup krakowski Wincenty Kadłubek z rodu Łabędzi. Uczony ten jest uznawany za patrona miasta. Kolegiata została zniszczona przez Tatarów w 1260 r., odbudowana w stylu gotyckim, a następnie zniszczona przez Litwinów w 1349 r. W 1360 r. król Kazimier ...(więcej)

 • bezpłatnie

 •  w sezonie od wtorku do soboty 10.00-14.00,15.00 -17.00 
   w sezonie w niedzielę 15.00 -17.00
   po sezonie 10.00-14.00
 • Dzwonnica zostala wybudowana w XVIII wieku. Barokowa dzwonnica posiada bardzo okazaly kamienny portal dzieki ktoremu dzwonnica jeszca bardziej zyskuje na swoim i tak okazalym i pieknym wygladzie. warto wiedziec jeszcze ze zawsze o godzinie 21 dzwon uderza 9 razy ku pamieci i czci poleglych w bitwie pod Warna.

 • brak danych

 • brak danych

 • Kościół Św. Jakuba wraz z klasztorem dominikańskim jest jednym z najstarszych kościołów ceglanych na terenie Polski i najstarszą fundacją dominikańską w kraju. Wzniesiony z fundacji Iwona Odrowąża w latach 1226-1250 dla drugiego po krakowskim konwentu dominikanów w Polsce. Kościół wzniesiono jako trójnawową bazylikę z wydłużonym trójprzęsłowym prezbiterium, utrzymany w stylu romańskim, zarówno w ascetycznym wnętrzu, jak i z zewnątrz.. Do kościoła przylegają zachowane w części skrzydła klasztoru, dzwonnica z 1314 r. oraz kaplica poświęcona m ...(więcej)

 • bezpłatnie

 • Godziny zwiedzania: 9.00-13.00 i 15.00-17.00.