Zeszyt Nr 1

 • W zeszycie nr 1 znajdziemy artykuły:
  • Zofia Kołodziejska Kobiety w dziejach Sandomierza, cz 1.
   • Judyta
   • Adelajda
   • Helena
   • Grzymisława
   • Salomea
   • Kinga
   • Gryfina
   • Halina Krępianka
   • Jolenta / Helena /
   • Jadwiga
   • Adelajda
   • Jadwiga Andegaweńska
   • Zofia Drucka
   • Barbara-cesarzowa
  • Tomisław Giergiel Średniowieczne rycerstwo w krajobrazie Sandomierza
  • Marek Juszczyk Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu
  • Zofia Kołodziejska Kobiety w dziejach Sandomierza, cz 1.
   • Judyta
   • Adelajda
   • Helena
   • Grzymisława
   • Salomea
   • Kinga
   • Gryfina
   • Halina Krępianka
   • Jolenta / Helena /
   • Jadwiga
   • Adelajda
   • Jadwiga Andegaweńska
   • Zofia Drucka
   • Barbara-cesarzowa
  • Tomisław Giergiel Średniowieczne rycerstwo w krajobrazie Sandomierza
  • Marek Juszczyk Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu
  • Zofia Kołodziejska Kobiety w dziejach Sandomierza, cz 1.
   • Judyta
   • Adelajda
   • Helena
   • Grzymisława
   • Salomea
   • Kinga
   • Gryfina
   • Halina Krępianka
   • Jolenta / Helena /
   • Jadwiga
   • Adelajda
   • Jadwiga Andegaweńska
   • Zofia Drucka
   • Barbara-cesarzowa
  • Tomisław Giergiel Średniowieczne rycerstwo w krajobrazie Sandomierza
  • Marek Juszczyk Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła w Sandomierzu

Zeszyt Nr 2

 • Zeszyt nr 2 jest w całości poświęcony wspomnieniu śp. Ks. Bpa Mariana Zimałka.

Zeszyt Nr 3

 • W zeszycie nr 3 znajdziemy artykuły:
  • Andrzej Cebula Historia zmagań wojennych 1809 roku w Sandomierzu. Bitwa pod Wrzawami (materiał szkoleniowy)
  • Jolanta Leszczyńska Kościół pw. św. Józefa i zespół poreformacki (materiał szkoleniowy)
  • Andrzej Cebula Historia zmagań wojennych 1809 roku w Sandomierzu. Bitwa pod Wrzawami (materiał szkoleniowy)
  • Jolanta Leszczyńska Kościół pw. św. Józefa i zespół poreformacki (materiał szkoleniowy)
  • Andrzej Cebula Historia zmagań wojennych 1809 roku w Sandomierzu. Bitwa pod Wrzawami (materiał szkoleniowy)
  • Jolanta Leszczyńska Kościół pw. św. Józefa i zespół poreformacki (materiał szkoleniowy)

Zeszyt Nr 4

 • W zeszycie nr 4 znajdziemy artykuły:
  • Marek Juszczyk Trześń
  • Marek Florek Zagadki grodów zawichojskich
  • Marek Juszczyk Przewodniku czy wiesz? Czy pamiętasz?
   • 10 zasad dobrego mówcy
   • 10 zasad dobrego słowa w przekazie przewodnickim
   • jak jesteśmy postrzegani przez uczestników imprezy
   • strefa kontaktu
   • 10 cech przewodnika
   • odpowiedzialność prawna przewodników.
  • Marek Juszczyk Dekoracja malarska o tematyce sejmikowej w kolegiacie opatowskiej
  • Archiwalne zdjęcia naszych koleżanek i kolegów
  • Marek Juszczyk Trześń
  • Marek Florek Zagadki grodów zawichojskich
  • Marek Juszczyk Przewodniku czy wiesz? Czy pamiętasz?
   • 10 zasad dobrego mówcy
   • 10 zasad dobrego słowa w przekazie przewodnickim
   • jak jesteśmy postrzegani przez uczestników imprezy
   • strefa kontaktu
   • 10 cech przewodnika
   • odpowiedzialność prawna przewodników.
  • Marek Juszczyk Dekoracja malarska o tematyce sejmikowej w kolegiacie opatowskiej
  • Archiwalne zdjęcia naszych koleżanek i kolegów
  • Marek Juszczyk Trześń
  • Marek Florek Zagadki grodów zawichojskich
  • Marek Juszczyk Przewodniku czy wiesz? Czy pamiętasz?
   • 10 zasad dobrego mówcy
   • 10 zasad dobrego słowa w przekazie przewodnickim
   • jak jesteśmy postrzegani przez uczestników imprezy
   • strefa kontaktu
   • 10 cech przewodnika
   • odpowiedzialność prawna przewodników.
  • Marek Juszczyk Dekoracja malarska o tematyce sejmikowej w kolegiacie opatowskiej
  • Archiwalne zdjęcia naszych koleżanek i kolegów

Zeszyt Nr 5

 • W zeszycie nr 5 znajdziemy artykuły:
  • Krzysztof Staniek Sanktuaria Maryjne diecezji Sandomierskiej
   • Sulisławice - Pani Ziemi Sandomierskiej
   • Ożarów - Różańcowa Królowa Rodzin
   • Tarnobrzeg - Różańcowa Matka Boża Dzikowska
   • Radomyśl - Matka Boża Bolesna
   • Janów Lubelski - Łaskawa Różańcowa Matka Boża Janowska
  • Andrzej Cebula Rola turystyki w życiu osób niepełnosprawnych. Metodyka oprowadzania wycieczek
  • Marek Juszczyk Uwagi na temat dostępności Sandomierza dla osób niepełnosprawnych
  • Marian Więcław Zawisza Czarny z Garbowa - człowiek legenda
  • Marek Juszczyk W 100 lecie zorganizowanego krajoznawstwa w Sandomierzu
  • Marek Juszczyk Lista działaczy, pracowników i przewodników PTK-PTTK pochowanych na cmentarzach w Sandomierzu i okolicy
  • Janusz Pawłowski Medale i odznaki
  • Jakub Wrześniak Cichy kącik piosenki turystycznej
  • Marek Juszczyk Minął Roczek! - Pośpiewanki turystyczne
  • Krzysztof Staniek Sanktuaria Maryjne diecezji Sandomierskiej
   • Sulisławice - Pani Ziemi Sandomierskiej
   • Ożarów - Różańcowa Królowa Rodzin
   • Tarnobrzeg - Różańcowa Matka Boża Dzikowska
   • Radomyśl - Matka Boża Bolesna
   • Janów Lubelski - Łaskawa Różańcowa Matka Boża Janowska
  • Andrzej Cebula Rola turystyki w życiu osób niepełnosprawnych. Metodyka oprowadzania wycieczek
  • Marek Juszczyk Uwagi na temat dostępności Sandomierza dla osób niepełnosprawnych
  • Marian Więcław Zawisza Czarny z Garbowa - człowiek legenda
  • Marek Juszczyk W 100 lecie zorganizowanego krajoznawstwa w Sandomierzu
  • Marek Juszczyk Lista działaczy, pracowników i przewodników PTK-PTTK pochowanych na cmentarzach w Sandomierzu i okolicy
  • Janusz Pawłowski Medale i odznaki
  • Jakub Wrześniak Cichy kącik piosenki turystycznej
  • Marek Juszczyk Minął Roczek! - Pośpiewanki turystyczne
  • Krzysztof Staniek Sanktuaria Maryjne diecezji Sandomierskiej
   • Sulisławice - Pani Ziemi Sandomierskiej
   • Ożarów - Różańcowa Królowa Rodzin
   • Tarnobrzeg - Różańcowa Matka Boża Dzikowska
   • Radomyśl - Matka Boża Bolesna
   • Janów Lubelski - Łaskawa Różańcowa Matka Boża Janowska
  • Andrzej Cebula Rola turystyki w życiu osób niepełnosprawnych. Metodyka oprowadzania wycieczek
  • Marek Juszczyk Uwagi na temat dostępności Sandomierza dla osób niepełnosprawnych
  • Marian Więcław Zawisza Czarny z Garbowa - człowiek legenda
  • Marek Juszczyk W 100 lecie zorganizowanego krajoznawstwa w Sandomierzu
  • Marek Juszczyk Lista działaczy, pracowników i przewodników PTK-PTTK pochowanych na cmentarzach w Sandomierzu i okolicy
  • Janusz Pawłowski Medale i odznaki
  • Jakub Wrześniak Cichy kącik piosenki turystycznej
  • Marek Juszczyk Minął Roczek! - Pośpiewanki turystyczne

Zeszyt Nr 6

 • W zeszycie nr 6 znajdziemy artykuły:
  • Tomisław Giergiel Średniowieczny fryz heraldyczny w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Podstawowe informacje dla przewodników turystycznych
  • Krzysztof Staniek Sandomierski szlak pielgrzymkowy
  • Marek Łygas Aniołowie i putta
  • Marek Juszczyk "caput Terrae sandomiriensis"- głowa ziemi sandomierskiej. Monumentalne budowle Zawichostu
  • Halina Stec-Kwaśniewicz Gombrowiczowie w Jakubowicach
  • Marek Juszczyk Dworek Skorupskich
  • Halina Stec-Kwaśniewicz Śmiłów - przeszłość i współczesność. Na marginesie wycieczki szkoleniowej
  • Sylwia Mironiuk "Blachowanie" czyli otrzęsiny przewodnickie 2011
  • Odeszli od nas...
  • Z kroniki Koła
  • Tomisław Giergiel Średniowieczny fryz heraldyczny w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Podstawowe informacje dla przewodników turystycznych
  • Krzysztof Staniek Sandomierski szlak pielgrzymkowy
  • Marek Łygas Aniołowie i putta
  • Marek Juszczyk "caput Terrae sandomiriensis"- głowa ziemi sandomierskiej. Monumentalne budowle Zawichostu
  • Halina Stec-Kwaśniewicz Gombrowiczowie w Jakubowicach
  • Marek Juszczyk Dworek Skorupskich
  • Halina Stec-Kwaśniewicz Śmiłów - przeszłość i współczesność. Na marginesie wycieczki szkoleniowej
  • Sylwia Mironiuk "Blachowanie" czyli otrzęsiny przewodnickie 2011
  • Odeszli od nas...
  • Z kroniki Koła
  • Tomisław Giergiel Średniowieczny fryz heraldyczny w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Podstawowe informacje dla przewodników turystycznych
  • Krzysztof Staniek Sandomierski szlak pielgrzymkowy
  • Marek Łygas Aniołowie i putta
  • Marek Juszczyk "caput Terrae sandomiriensis"- głowa ziemi sandomierskiej. Monumentalne budowle Zawichostu
  • Halina Stec-Kwaśniewicz Gombrowiczowie w Jakubowicach
  • Marek Juszczyk Dworek Skorupskich
  • Halina Stec-Kwaśniewicz Śmiłów - przeszłość i współczesność. Na marginesie wycieczki szkoleniowej
  • Sylwia Mironiuk "Blachowanie" czyli otrzęsiny przewodnickie 2011
  • Odeszli od nas...
  • Z kroniki Koła

Zeszyty przewodnickie można zakupić w PTTK, ul.Rynek 12 w Sandomierzu